lift
Liftidesse paigaldatava reklaami korral paneb Liftboard rõhku
reklaamikuulutuse tutvumistele, lähedusele potentsiaalse kliendiga ning läbiviidud reklaamikampaania tulemusele.

• Igas trepikoja korterites elab keskmiselt 84 elanikku ning igaüks sõidab liftiga vähemalt 4 korda päevas
• Reklaam liftis annab 99% garantii, et Teie reklaami märkavad ja loevad kõik lugemisoskustega inimesed.
• Peaaegu 80% linnaelanikest, sõltumata nende sotsiaalsest staatusest, vanusest, sissetuleku suurusest, kõik, kes kasutavad lifti!
• Toimib sõltumata lugejate, kuulajate ning vaatajate auditooriumist. Seda ei saa ümber lülitada, sirvida või minema visata.
• 85% arvamustest liftidesse paigaldatava reklaami kohta on olnud positiivsed – kõige sagedasemad ütlemised on: «Olen sel ajal kasvõi millegagi hõivatud», «See juhib mind kõrvale liftisõidu protsessist»
• Reklaam, hoiab pikaajalist kontakti potentsiaalse kliendiga- rohkem kui 14 sek ühe sõidu eest liftis, mis ületab analoogseid välireklaami näite mitmeid kordi.

Niisiis, arvestades eespool mainitud tegureid, saab reklaamiandja igakuiselt üle 10080 tutvumise ühe trepikoja kohta! Korrutades seda arvu liftide arvuga ei ole raske aimata, kui tõhusaks võib saada reklaamikampaania Liftboardiga.
( 36 – 8 ) * 3 = 84 elanikku elab keskmiselt ühes korruselamu trepikojas, välja arvates kaheksa esimesel korrusel asuvat korterit, mille elanikud ei kasuta lifti.
84 * 2 = 168 tutvumist päeva jooksul; iga elanik sõidab liftiga vähemalt 2 korda päevas
168 * 30 = 5040 tutvumist kuu jooksul ühes trepikojas sõltumata reklaamikuulutuse mõõtmetest
5040 x 40 = 201600 tutvumist kuu jooksul 40 trepikojas sõltumata reklaamikuulutuse mõõtmetest Kokkuvõttes tuleb valida vaid trepikodade arvu, kus paigaldatakse reklaamikuulutus ning selle formaat.
LiftBoard OÜ, Tel. (+372) 58 410 001, info@liftboard.ee
Copyright © LiftBoard OÜ - Reklaamiagentuur Tartus, reklaam liftides.